Wat bedoelt SILICON met duurzaamheid?

  • Bescherming van de aarde

  • Het besparen van materialen

  • Mensen helpen met het genieten van vrede en welvaart

In september 2015, heeft de "general assembly of the united nations" de agenda van 2023 voor duurzame ontwikkelingen goedgekeurd, hierin zijn de doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen (SDG's) in opgenomen.

Ze gaan uit van het principe "niemand blijft achter" waardoor iedereen moet samenwerken: bedrijven, overheden, en de maatschappij. Ze balanceren hierbij de drie dimensies van duurzaamheid: economisch, sociaal en ecologisch.

SILICON ondersteunt en investeert in de principes van verantwoord ondernemen. We ondersteunen, ontwikkelen en implementeren deze principes in elke bedrijfsfase. Ze vormen de basis van onze missie, omdat ze zijn geïntegreerd in ons ontwikkelingsplan en een groot onderdeel vormen van onze huidige activiteiten en toekomstige plannen.

SILICON's Principes van verantwoordelijk zakendoen