Verantwoordelijk inkoopbeleid

Het SILICON Beleid inzake Verantwoord Inkopen is opgesteld om het bewustzijn en de transparantie in onze toeleveringsketen te verbeteren door een kader te bieden voor wat wij beschouwen als verantwoord gedrag, gebaseerd op onze kernwaarden: Integer en verantwoordelijk handelen:

  • Om zaken te doen met integriteit en in overeenstemming met de wetten

  • Mensen waardig behandelen en mensenrechten respecteren

  • We verzetten ons tegen moderne slavernij en mensenhandel, inclusief kinder- en dwangarbeid.

  • Zorgen voor een gezonde en veilige werkplek

  • Alle vormen van omkoping en corruptie, het witwassen van geld en concurrentievervalsend gedrag bestrijden

  • Beheersen van de impact op de natuurlijke omgeving en lokale gemeenschappen

Verantwoordelijke Mineralen Initiatief

Het Responsible Minerals Initiative biedt bedrijven hulpmiddelen en bronnen om inkoopbeslissingen te nemen die de naleving van regelgeving verbeteren en verantwoorde inkoop van mineralen ondersteunen.

Wij zijn supporters van het Responsible Minerals Initiative en ondersteunen een conflictvrije toeleveringsketen in ons beleid.

Als u denkt dat wij betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of andere schendingen van ons beleid, neem dan contact met ons op via qhse@silicon.nu. Wij zullen dit onderzoeken en passende maatregelen nemen.